Bestill avtale
Skjåk Timespot

Fakta om produktet

Skjåk Timespot fylgjer spotprisen på Nord Pool (NO3). Den går normalt opp når det er kaldt og tørt, og ned når det er blaut og varmt. Påslaget er oppgjeve ekskl. mva og elsertifikat er bakt inn i påslaget. Det er ingen bindingstid. Nettleige kjem i tillegg.

Nord Pool

Vil du veta meir?
Ring 61 21 38 00
Fyll ut og send bestilling