Bestill avtale
Skjåk Variabel

Fakta om produktet

Skjåk Variabel er ei Standard Variabel prisavtale som fylgjer marknadsprisen. Den går normalt opp når det er kaldt og tørt, og ned når det er blaut og varmt. Med Standard Variabel unngår du dei store pristoppane i periodar med ustabil marknad. Avtala gjev forutsigbarheit og bedre kontroll utan å fylje marknaden tett.

Prisen er oppgjeve ekskl. mva. og elsertifikat er bakt inn i kraftprisen. Det er ingen bindingstid. Nettleige kjem i tillegg.

Gardsbruk og seter 36,00 øre/kWh

Standard vilkår

 

Vil du veta meir?
Ring 61 21 38 00
Fyll ut og send bestilling