Skal du flytte?

  • Kontakt netteigar og si opp nettleigeavtalen for bustaden du flyttar frå
    • kraftavtalen vert automatisk oppsagt
  • Bestill ny nettleigeavtale med netteigaren for bustaden du flyttar til
  • Bestill kraftleveringsavtale med ein kraftleverandør
    • Hugs å ha målepunkt ID, fødselsnummer/organisasjonsnummer og namn/firmanamn tilgjengeleg.
Bestill kraftleveringsavtale med Skjåk Energi Kraft