Kraftprisar

Vi leverer kraft kun i Skjåk og nokre fåe anlegg i Lom som er tilknytta SkiakerNett AS sitt straumnett.

 

Oversikt spotpris hjå Aursjokraft AS

 

 

Tariffar frå 01.12.2022

Tariffar før 01.12.2022

Tariff Variabel endrar pris frå 01.01.2023 til 120 øre/kWh inkl. mva. Tariffen UTGÅR 01.06.2023. 

 

Gjennomsnitt timespot for veke 20/2023 var 9,17 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 19/2023 var 46,70 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 18/2023 var 112,46 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 17/2023 var 103,64 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 16/2023 var 85,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 15/2023 var 53,91 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 14/2023 var 102,01 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 13/2023 var 105,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 12/2023 var 67,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 11/2023 var 71,39 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 10/2023 var 109,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 9/2023 var 42,10 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 8/2023 var 65,83 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 7/2023 var 54,21 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 6/2023 var 41,24 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 5/2023 var 87,34 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 4/2023 var 51,01 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 3/2023 var 93,99 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 2/2023 var 93,99 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 1/2023 var 105,69 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 52/2022 var 56,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 51/2022 var 135,77 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 50/2022 var 312,76 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 49/2022 var 301,54 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 48/2022 var 336,60 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 47/2022 var 98,98 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 46/2022 var 51,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 45/2022 var 29,29 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 44/2022 var 40,50 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 43/2022 var 53,28 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 42/2022 var 59,28 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 41/2022 var 20,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 40/2022 var 32,80 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 39/2022 var 80,04 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 38/2022 var 69,20 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 37/2022 var 84,93 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 36/2022 var 141,50 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 35/2022 var 66,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 34/2022 var 21,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 33/2022 var 51,53 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 32/2022 var 16,39 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 31/2022 var 2,07 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 30/2022 var 2,48 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 29/2022 var 2,64 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 28/2022 var 2,30 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 27/2022 var 2,14 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 26/2022 var 3,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 25/2022 var 9,62 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 24/2022 var 12,31 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 23/2022 var 14,12 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 22/2022 var 47,78 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

Gjennomsnitt timespot for veke 21/2022 var 11,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg 

Gjennomsnitt timespot for veke 20/2022 var 18,21 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg

 

 

 Du kan sjå prisane på NordPool her. Vi høyrer til NO3 Trondheim. Velg NOK og flytt komma 1 plass fram (til venstre) for å finne pris. Prisane er utan mva. og påslag.

 

Ta kontakt viss du ynskjer kraft med opphavsgaranti .