Kraftprisar

Oversikt spot pris og standard variabel pris hjå Skjåk Energi Kraft

 

Prisane over gjeld frå den 23. februar 2021 for dei som allereie har den endra tariffen.

 

Gjennomsnitt timespot for veke 17/2021 var på  63,35 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 16/2021 var på  32,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 15/2021 var på  32,21 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 14/2021 var på  25,20 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 13/2021 var på  22,12 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 12/2021 var på  27,16 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 11/2021 var på  36,33 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 10/2021 var på  34,14 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 9/2021 var på  32,35 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 8/2021 var på  39,10 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 7/2021 var på  51,41 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 6/2021 var på  62,06 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 5/2021 var på  67,81 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 4/2021 var på  65,71 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 3/2021 var på 47,27 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 2/2021 var på 57,60 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 1/2021 var på 65,93 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 53/2020 var på 28,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 52/2020 var på 16,56 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 51/2020 var på 21,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 50/2020 var på 18,72 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 49/2020 var på 15,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 48/2020 var på 9,76 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 47/2020 var på 3,72 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 46/2020 var på 8,06 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 45/2020 var på 5,51 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 44/2020 var på 14,23 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 43/2020 var på 22,47 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 42/2020 var på 21,97 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 41/2020 var på 12,20 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 40/2020 var på 4,60 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 39/2020 var på 6,83 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 38/2020 var på 12,30 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 37/2020 var på 17,08 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 36/2020 var på 24,46 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 35/2020 var på 13,35 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 34/2020 var på 8,77 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 33/2020 var på 7,18 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 32/2020 var på 3,44 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 31/2020 var på 2,54 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 30/2020 var på 3,85 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 29/2020 var på 4,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 28/2020 var på 2,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 27/2020 var på 2,75 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 26/2020 var på 2,88 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 25/2020 var på 3,77 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 24/2020 var på 5,00 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 23/2020 var på 6,29 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 22/2020 var på 6,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 21/2020 var på 17,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 20/2020 var på 15,31 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 19/2020 var på 10,57 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 18/2020 var på 9,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 17/2020 var på 7,12 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

 

 

Du kan sjå prisane på NordPool her.

 

Standard variabel pris kan endrast med 14 dagars varsling.

Ta kontakt viss du ynskjer kraft med opphavsgaranti.