Kompensasjon for høge strømprisar

01.05.2023
Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område (NO3) for april 2023. Gjennomsnittpris april: 69,61 øre/kWh Gjennomsnittpris mars: 64,15 øre/kWh Gjennomsnittpris februar: 48,65 øre/kWh Gjennomsnittpris januar: 69,60 Grensa for støtte er 70 øre/kWh ekskl. mva. Det er nettselskapet som reknar ut kompensasjon, sjå meir info hjå nettselskapet.