Kompensasjon for høge strømprisar

01.04.2022
Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område for mars, februar, januar 2022 eller desember 2021. For mars 2022 var gjennomsnittprisen i NO3: 17,28 øre/kWh. Gjennomsnittpris februar 2022 var 18,07 øre/kWh. For januar 2022 var gjennomsnittprisen 26,39 øre/kWh og for desember 2021 var gjennomsnittsprisen 60,77 øre/kWh. Grensa for støtte er 70 øre/kWh. Det er nettselskapet som reknar ut kompensasjon, sjå meir info hjå nettselskapet.