KRAFTAVTALE VARIABEL OPPHØYRER 01.06.2023

28.04.2023
Kraftavtala som heiter VARIABEL er ei avtale vi fasar ut. Kundar som vil ha FASTPRIS resten av året, må bestille innan 26.05.2023. Kundar som ikkje har tinga fastpris innan fristen, vil automatisk bli flytta over til TIMESPOT 01.06.2023. Kundane dette gjeld har blitt varsla pr. epost/post.